In het kort: Stichting Umut Köprüsü geeft zijn verantwoording af onder toezicht en grenzen van de regelgeving aan voorzitter van Turks- Islamitische Culturele Stichting.

 

De taken van de operationele diensten:

 1. Aanstellen of laten aanstellen actieve vrijwilligers, en uitvoeren of laten uitvoeren de taken van de secretariaat.
 2. Aannemen de gevraagde donatie/hulp om deze te beoordelen en uit te voeren. Denk daarbij aan plannen, organiseren en uitvoeren.
 3. Periodiek onderzoek op huishoudens waar het zowel emotioneel als financieel slechter gaat.
 4. De sociale hulp en toezicht hiervan laten inspecteren en periodiek te beoordelen.
 5. Opzetten en organiseren van hulp projecten en uitvoeren hiervan.
 6. Aanhoren en opnemen van gevraagde hulp en/of klachten in privacy en deze zo nodig rapporteren aan voorzitter.
 7. De regels, organisatie en algemene bepalingen naleven en informatie hierover geven aan de betrokkenen.

 

De taken van Penningmeester/secretariaat:

 • Dient zicht te houden aan zowel de digitale omgeving als papieren archief van de stichting zo om alle inkomen en uitgaven zo precies mogelijk bij te houden.
 • Bij afwezigheid dient Voorzitter van Stichting deze taken op zich te nemen.
 • Dient de verantwoordelijkheden en betalingen belastingdienst nauw bij te houden en te betalen.
 • Dient alle rapportages, aanvragen en alle financiële stand van zaken door te geven aan Turks- Islamitische Culturele Stichting, indien gevraagd.
 • Maandelijks de zogeheten balans rekening te rapporteren aan bestuur.

 

De Taken van de voorzitter versus het bestuur van de Stichting Umut Köprüsü:

 • Het toezicht houden op de werkzaamheden van de leden en waar nodig om het werk te vorderen hiervoor in te grijpen in positieve zin.
 • Plannen van de werkzaamheden van de leden en deze te laten beoordelen door bestuur.
 • Het beschikbaar stellen van middelen ten behoeve van uitvoeren werkzaamheden en deze zo nodig aan te schaffen. Deze te registreren en toezien op juiste gebruik van middelen.
 • Het opzetten van nieuwe projecten vergelijkbaar de lopende projecten.