Stichting Umut Köprüsü is een stichting wat onder hiërarchie van Turks- Islamitisch Culturele Stichting bevindt. Alle regels en genomen besluiten vallen binnen de regelgeving van Turks- Islamitische Culturele Stichting.

In 1988 hebben twee vrienden in Den Haag als gastarbeider de stichting opgezet met de motto om mensen te bereiken die levenshulp nodig hebben.

Zo hebben de vrienden in Turkije financieel arme mensen opgezocht, die hun stemmen destijds niet konden laten horen aan de buiten wereld. Die geen sociale voorziening hadden noch hulp van overheid konden krijgen en geen inkomen hadden. Zij werden geholpen in scholing en indien mindervalide verstrekken middelen om hun leven te vergemakkelijken. Zowel scootmobielen als wel rolstoelen e.d. Éénmalig financiële hulp om hun primaire behoefte te voorzien.

De besluiten worden genomen door het aangestelde bestuur, bestaande uit Voorzitter, Vice-voorzitter, penningmeester, PR en actieve leden.

Alle aanvragen en/of verwachtingen van de stichting worden behandeld in het bestuur en op democratische wijze beoordeeld.

Lopende projecten worden gedoneerd en gesteund door leden en bevolking veelal met Turks komaf. Per project worden donaties gegeven aan de Stichting ter ondersteuning.